Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPhí, Mạnh Hồng-
dc.contributor.authorTrần, Thị Phương Lan-
dc.date.accessioned2017-05-17T08:49:52Z-
dc.date.available2017-05-17T08:49:52Z-
dc.date.issued2006-
dc.identifier.citationTrần, T. P. L. (2006). Quản lý thuế đối với khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecodeV_L0_00876-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44445-
dc.description.abstractHệ thống hóa một số vấn đề chung về thuế và quản lý thuế đối với khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Nghiên cứu thực trạng công tác quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam. Nêu rõ những khó khăn, vướng mắc đang tồn t (...)-
dc.format.extent129 p.-
dc.language.isovi-
dc.publisherKhoa Kinh tế-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Kinh tế chính trị (Full)-
dc.subjectKinh tế-
dc.subjectQuản lý doanh nghiệp-
dc.subjectQuản lý thuế-
dc.subjectThuế-
dc.subjectĐầu tư nước ngoài-
dc.titleQuản lý thuế đối với khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam : Luận văn ThS Kinh tế: 60.31.01-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • V_L0_00876_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,34 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorPhí, Mạnh Hồng-
  dc.contributor.authorTrần, Thị Phương Lan-
  dc.date.accessioned2017-05-17T08:49:52Z-
  dc.date.available2017-05-17T08:49:52Z-
  dc.date.issued2006-
  dc.identifier.citationTrần, T. P. L. (2006). Quản lý thuế đối với khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecodeV_L0_00876-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44445-
  dc.description.abstractHệ thống hóa một số vấn đề chung về thuế và quản lý thuế đối với khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Nghiên cứu thực trạng công tác quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam. Nêu rõ những khó khăn, vướng mắc đang tồn t (...)-
  dc.format.extent129 p.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherKhoa Kinh tế-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Kinh tế chính trị (Full)-
  dc.subjectKinh tế-
  dc.subjectQuản lý doanh nghiệp-
  dc.subjectQuản lý thuế-
  dc.subjectThuế-
  dc.subjectĐầu tư nước ngoài-
  dc.titleQuản lý thuế đối với khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam : Luận văn ThS Kinh tế: 60.31.01-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • V_L0_00876_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,34 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :