Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPhí, Mạnh Hồng-
dc.contributor.authorNguyễn, Thùy Anh-
dc.date.accessioned2017-05-17T08:49:57Z-
dc.date.available2017-05-17T08:49:57Z-
dc.date.issued2006-
dc.identifier.citationNguyễn, T. A. (2006). Vai trò kinh tế của nhà nước trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecodeV_L0_00782-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44450-
dc.description.abstractKhái luận về toàn cầu hóa và vai trò kinh tế của nhà nước trong bối cảnh toàn cầu hóa. Xác định vai trò kinh tế của nhà nước trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam: xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế cho hội nhập, kiểm soát vĩ mô, thúc (...)-
dc.format.extent30 p.-
dc.language.isovi-
dc.publisherKhoa Kinh tế-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Kinh tế chính trị (Full)-
dc.subjectHội nhập quốc tế-
dc.subjectNhà nước-
dc.subjectToàn cầu hóa-
dc.subjectViệt Nam-
dc.titleVai trò kinh tế của nhà nước trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • V_L0_00782_tom_tat.PDF
  • Size : 879,39 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorPhí, Mạnh Hồng-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thùy Anh-
  dc.date.accessioned2017-05-17T08:49:57Z-
  dc.date.available2017-05-17T08:49:57Z-
  dc.date.issued2006-
  dc.identifier.citationNguyễn, T. A. (2006). Vai trò kinh tế của nhà nước trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecodeV_L0_00782-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44450-
  dc.description.abstractKhái luận về toàn cầu hóa và vai trò kinh tế của nhà nước trong bối cảnh toàn cầu hóa. Xác định vai trò kinh tế của nhà nước trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam: xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế cho hội nhập, kiểm soát vĩ mô, thúc (...)-
  dc.format.extent30 p.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherKhoa Kinh tế-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Kinh tế chính trị (Full)-
  dc.subjectHội nhập quốc tế-
  dc.subjectNhà nước-
  dc.subjectToàn cầu hóa-
  dc.subjectViệt Nam-
  dc.titleVai trò kinh tế của nhà nước trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • V_L0_00782_tom_tat.PDF
  • Size : 879,39 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :