Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMai, Thị Thanh Xuân, người hướng dẫn
dc.contributor.authorNguyễn, Bích Ngọc
dc.date.accessioned2017-05-17T08:50:24Z-
dc.date.available2017-05-17T08:50:24Z-
dc.date.issued2011
dc.identifier.degreecode00050000379
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44522-
dc.description.abstract80 tr. + CD-ROM
dc.description.abstractLuận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
dc.description.abstractHệ thống hóa cơ sở lý luận và giới thiệu kinh nghiệm quốc tế về trợ giúp xã hội thường xuyên. Làm rõ hơn sự cần thiết của hoạt động trợ giúp xã hội thường xuyên đối với các đối tượng yếu thế trong xã hội. Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động trợ giúp (...)
dc.description.abstractElectronic Resources
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Kinh tế chính trị (Full)
dc.subjectKinh tế chính trị
dc.subjectTrợ giúp xã hội
dc.subjectViệt Nam
dc.titleHoạt động trợ giúp xã hội thường xuyên ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
dc.typeThesis
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050000379_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,17 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorMai, Thị Thanh Xuân, người hướng dẫn
  dc.contributor.authorNguyễn, Bích Ngọc
  dc.date.accessioned2017-05-17T08:50:24Z-
  dc.date.available2017-05-17T08:50:24Z-
  dc.date.issued2011
  dc.identifier.degreecode00050000379
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44522-
  dc.description.abstract80 tr. + CD-ROM
  dc.description.abstractLuận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
  dc.description.abstractHệ thống hóa cơ sở lý luận và giới thiệu kinh nghiệm quốc tế về trợ giúp xã hội thường xuyên. Làm rõ hơn sự cần thiết của hoạt động trợ giúp xã hội thường xuyên đối với các đối tượng yếu thế trong xã hội. Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động trợ giúp (...)
  dc.description.abstractElectronic Resources
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Kinh tế chính trị (Full)
  dc.subjectKinh tế chính trị
  dc.subjectTrợ giúp xã hội
  dc.subjectViệt Nam
  dc.titleHoạt động trợ giúp xã hội thường xuyên ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
  dc.typeThesis
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050000379_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,17 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :