Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLê, Danh Tốn-
dc.contributor.authorDương, Tuyết Nhung-
dc.date.accessioned2017-05-17T08:50:46Z-
dc.date.available2017-05-17T08:50:46Z-
dc.date.issued2008-
dc.identifier.citationDương, T. N. (2008). Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực xuất khẩu tại các doanh nghiệp xuất khẩu lao động ở Hà Nội. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecodeV_L0_01759-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44596-
dc.description.abstractHệ thống hóa những vấn đề về xuất khẩu lao động, chất lượng nguồn nhân lực xuất khẩu (NLXK), giới thiệu kinh nghiệm của một số nước Đông Nam Á về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực xuất khẩu và rút ra những bài học hữu ích cho Việt Nam. Phân tích, đánh giá (...)-
dc.format.extent126 p.-
dc.language.isovi-
dc.publisherĐHKT-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản trị Kinh doanh (Full)-
dc.subjectHà Nội-
dc.subjectLao động-
dc.subjectNguồn nhân lực-
dc.subjectViệc làm-
dc.subjectXuất khẩu lao động-
dc.titleNâng cao chất lượng nguồn nhân lực xuất khẩu tại các doanh nghiệp xuất khẩu lao động ở Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • V_L0_01759_Tom_tat.pdf
  • Size : 458,02 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • V_L0_01759_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,45 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorLê, Danh Tốn-
  dc.contributor.authorDương, Tuyết Nhung-
  dc.date.accessioned2017-05-17T08:50:46Z-
  dc.date.available2017-05-17T08:50:46Z-
  dc.date.issued2008-
  dc.identifier.citationDương, T. N. (2008). Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực xuất khẩu tại các doanh nghiệp xuất khẩu lao động ở Hà Nội. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecodeV_L0_01759-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44596-
  dc.description.abstractHệ thống hóa những vấn đề về xuất khẩu lao động, chất lượng nguồn nhân lực xuất khẩu (NLXK), giới thiệu kinh nghiệm của một số nước Đông Nam Á về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực xuất khẩu và rút ra những bài học hữu ích cho Việt Nam. Phân tích, đánh giá (...)-
  dc.format.extent126 p.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherĐHKT-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản trị Kinh doanh (Full)-
  dc.subjectHà Nội-
  dc.subjectLao động-
  dc.subjectNguồn nhân lực-
  dc.subjectViệc làm-
  dc.subjectXuất khẩu lao động-
  dc.titleNâng cao chất lượng nguồn nhân lực xuất khẩu tại các doanh nghiệp xuất khẩu lao động ở Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • V_L0_01759_Tom_tat.pdf
  • Size : 458,02 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • V_L0_01759_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,45 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :