Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHoàng, Văn Hải, người hướng dẫn-
dc.contributor.authorPhùng, Thế Hùng-
dc.date.accessioned2017-05-17T08:51:10Z-
dc.date.available2017-05-17T08:51:10Z-
dc.date.issued2007-
dc.identifier.degreecodeV_L0_01220-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44642-
dc.description.abstract101 tr. + Đĩa mềm + Tóm tắt-
dc.description.abstractNghiên cứu những vấn đề lý luận về hoạch định chiến lược kinh doanh trong doanh nghiệp; Phân tích. đánh giá thực trạng công tác hoạch định chiến lược kinh doanh ở Tổng công ty Sông Đà, đề xuất một số giải pháp về: Tư duy trong hoạch định, phương pháp hoạch (...)-
dc.description.abstractLuận văn ThS. Quản trị kinh doanh 60 34 05 Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội-
dc.description.abstractElectronic Resources-
dc.publisherĐHKT-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản trị Kinh doanh (Full)-
dc.subjectHoạch định chiến lược kinh doanh-
dc.subjectQuản trị kinh doanh-
dc.subjectTổng công ty Sông Đà-
dc.titleHoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh của Tổng công ty Sông Đà : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý : 60 34 05-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • V_L0_01220.pdf
  • Size : 247,19 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorHoàng, Văn Hải, người hướng dẫn-
  dc.contributor.authorPhùng, Thế Hùng-
  dc.date.accessioned2017-05-17T08:51:10Z-
  dc.date.available2017-05-17T08:51:10Z-
  dc.date.issued2007-
  dc.identifier.degreecodeV_L0_01220-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44642-
  dc.description.abstract101 tr. + Đĩa mềm + Tóm tắt-
  dc.description.abstractNghiên cứu những vấn đề lý luận về hoạch định chiến lược kinh doanh trong doanh nghiệp; Phân tích. đánh giá thực trạng công tác hoạch định chiến lược kinh doanh ở Tổng công ty Sông Đà, đề xuất một số giải pháp về: Tư duy trong hoạch định, phương pháp hoạch (...)-
  dc.description.abstractLuận văn ThS. Quản trị kinh doanh 60 34 05 Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội-
  dc.description.abstractElectronic Resources-
  dc.publisherĐHKT-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản trị Kinh doanh (Full)-
  dc.subjectHoạch định chiến lược kinh doanh-
  dc.subjectQuản trị kinh doanh-
  dc.subjectTổng công ty Sông Đà-
  dc.titleHoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh của Tổng công ty Sông Đà : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý : 60 34 05-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • V_L0_01220.pdf
  • Size : 247,19 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :