Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Mạnh Tuân, người hướng dẫn
dc.contributor.authorNguyễn, Phương Nga
dc.date.accessioned2017-05-17T08:51:45Z-
dc.date.available2017-05-17T08:51:45Z-
dc.date.issued2010
dc.identifier.degreecode00050000152
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44737-
dc.description.abstractElectronic Resources
dc.description.abstract94 tr. + CD-ROM
dc.description.abstractLuận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đai học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
dc.description.abstractChương 1: Cơ sở lý luận về thị trường và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng về thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty TNHH NN một thành viên giày Thượng Đình. Chương 3: Phương hướng và một số giải pháp nhằm mở rộn (...)
dc.publisherĐHKT
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản trị Kinh doanh (Full)
dc.subjectThị trường
dc.subjectSản phẩm
dc.subjectTiêu thụ sảm phẩm
dc.subjectDoanh Nghiệp
dc.titleMở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH nhà nước một thành viên giày Thượng Đình : Luận văn ThS. Kinh doanh và Quản lý: 60 34 05
dc.typeThesis
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050000152_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,12 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Mạnh Tuân, người hướng dẫn
  dc.contributor.authorNguyễn, Phương Nga
  dc.date.accessioned2017-05-17T08:51:45Z-
  dc.date.available2017-05-17T08:51:45Z-
  dc.date.issued2010
  dc.identifier.degreecode00050000152
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44737-
  dc.description.abstractElectronic Resources
  dc.description.abstract94 tr. + CD-ROM
  dc.description.abstractLuận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đai học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
  dc.description.abstractChương 1: Cơ sở lý luận về thị trường và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng về thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty TNHH NN một thành viên giày Thượng Đình. Chương 3: Phương hướng và một số giải pháp nhằm mở rộn (...)
  dc.publisherĐHKT
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản trị Kinh doanh (Full)
  dc.subjectThị trường
  dc.subjectSản phẩm
  dc.subjectTiêu thụ sảm phẩm
  dc.subjectDoanh Nghiệp
  dc.titleMở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH nhà nước một thành viên giày Thượng Đình : Luận văn ThS. Kinh doanh và Quản lý: 60 34 05
  dc.typeThesis
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050000152_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,12 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :