Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrần, Thị Thái Hà, người hướng dẫn-
dc.contributor.authorTrần, Thị Thu Trang-
dc.date.accessioned2017-05-17T08:53:00Z-
dc.date.available2017-05-17T08:53:00Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.degreecode00050001973-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44886-
dc.description.abstract77 tr. + CD-ROM + tóm tắt-
dc.description.abstractLuận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012-
dc.description.abstractHệ thống hóa các vấn đề lý thuyết cơ bản về rủi ro thanh khoản và hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản. Phân tích thực trạng công tác quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng (thương mại cổ phần) TMCP Bưu điện Liên Việt, ảnh hưởng của nó đến trạng thái t (...)-
dc.description.abstractElectronic Resources-
dc.publisherĐHKT-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Tài chính và Ngân hàng (Full)-
dc.subjectNgân hàng thương mại-
dc.subjectQuản trị rủi ro-
dc.subjectTài chính ngân hàng-
dc.subjectThanh khoản-
dc.titleHoạt động quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt - thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050001973_Tom_tat(1).pdf
  • Size : 607,43 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • 00050001973_Noi_dung.pdf
  • Size : 953,01 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorTrần, Thị Thái Hà, người hướng dẫn-
  dc.contributor.authorTrần, Thị Thu Trang-
  dc.date.accessioned2017-05-17T08:53:00Z-
  dc.date.available2017-05-17T08:53:00Z-
  dc.date.issued2012-
  dc.identifier.degreecode00050001973-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44886-
  dc.description.abstract77 tr. + CD-ROM + tóm tắt-
  dc.description.abstractLuận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012-
  dc.description.abstractHệ thống hóa các vấn đề lý thuyết cơ bản về rủi ro thanh khoản và hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản. Phân tích thực trạng công tác quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng (thương mại cổ phần) TMCP Bưu điện Liên Việt, ảnh hưởng của nó đến trạng thái t (...)-
  dc.description.abstractElectronic Resources-
  dc.publisherĐHKT-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Tài chính và Ngân hàng (Full)-
  dc.subjectNgân hàng thương mại-
  dc.subjectQuản trị rủi ro-
  dc.subjectTài chính ngân hàng-
  dc.subjectThanh khoản-
  dc.titleHoạt động quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt - thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050001973_Tom_tat(1).pdf
  • Size : 607,43 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • 00050001973_Noi_dung.pdf
  • Size : 953,01 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :