Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPhí, Mạnh Hồng-
dc.contributor.authorĐỗ, Kim Chi-
dc.date.accessioned2017-05-17T08:54:22Z-
dc.date.available2017-05-17T08:54:22Z-
dc.date.issued2004-
dc.identifier.citationĐỗ, K. C. (2004). Năng lực cạnh tranh xuất khẩu của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecodeV_L0_00341-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45072-
dc.description.abstractHệ thống hoá lý luận về cạnh tranh và cạnh tranh xuất khẩu. Đi sâu phân tích thực trạng xuất khẩu của Việt Nam, nêu bật những yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh xuất khẩu thời kỳ 1991-2002 và đánh giá tổng quát về năng lực cạnh tranh xuất khẩu của Vi (...)-
dc.format.extent111 p.-
dc.language.isovi-
dc.publisherKhoa Kinh tế-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Kinh tế chính trị (Full)-
dc.subjectCạnh tranh xuất khẩu-
dc.subjectHội nhập kinh tế quốc tế-
dc.subjectKinh tế chính trị-
dc.subjectNăng lực cạnh tranh-
dc.subjectViệt Nam-
dc.titleNăng lực cạnh tranh xuất khẩu của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • V_L0_00341_noi_dung.pdf
  • Size : 1,84 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorPhí, Mạnh Hồng-
  dc.contributor.authorĐỗ, Kim Chi-
  dc.date.accessioned2017-05-17T08:54:22Z-
  dc.date.available2017-05-17T08:54:22Z-
  dc.date.issued2004-
  dc.identifier.citationĐỗ, K. C. (2004). Năng lực cạnh tranh xuất khẩu của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecodeV_L0_00341-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45072-
  dc.description.abstractHệ thống hoá lý luận về cạnh tranh và cạnh tranh xuất khẩu. Đi sâu phân tích thực trạng xuất khẩu của Việt Nam, nêu bật những yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh xuất khẩu thời kỳ 1991-2002 và đánh giá tổng quát về năng lực cạnh tranh xuất khẩu của Vi (...)-
  dc.format.extent111 p.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherKhoa Kinh tế-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Kinh tế chính trị (Full)-
  dc.subjectCạnh tranh xuất khẩu-
  dc.subjectHội nhập kinh tế quốc tế-
  dc.subjectKinh tế chính trị-
  dc.subjectNăng lực cạnh tranh-
  dc.subjectViệt Nam-
  dc.titleNăng lực cạnh tranh xuất khẩu của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • V_L0_00341_noi_dung.pdf
  • Size : 1,84 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :