Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Trần Quế-
dc.contributor.authorNguyễn, Bá Dư-
dc.date.accessioned2017-05-17T08:54:24Z-
dc.date.available2017-05-17T08:54:24Z-
dc.date.issued2004-
dc.identifier.citationNguyễn, B. D. (2004). Ngoại thương Việt Nam thực trạng và định hướng chiến lược phát triển. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecodeV_L0_00297-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45079-
dc.description.abstractLuận văn hệ thống hoá những vấn đề cơ bản và kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về chiến lược phát triển ngoại thương. Tác giả chọn lọc những kinh nghiệm này, giới thiệu cho quá trình hoạch định chiến lược phát triển ngoại thương Việt Nam. Dưới góc (...)-
dc.format.extent120 p.-
dc.language.isovi-
dc.publisherKhoa Kinh tế-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Kinh tế chính trị (Full)-
dc.subjectKinh tế-
dc.subjectNgoại thương-
dc.subjectThời kỳ đổi mới-
dc.subjectViệt Nam-
dc.titleNgoại thương Việt Nam thực trạng và định hướng chiến lược phát triển : Luận văn ThS. Kinh tế : 60 31 01-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • V_L0_00297_noi_dung.pdf
  • Size : 1,77 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Trần Quế-
  dc.contributor.authorNguyễn, Bá Dư-
  dc.date.accessioned2017-05-17T08:54:24Z-
  dc.date.available2017-05-17T08:54:24Z-
  dc.date.issued2004-
  dc.identifier.citationNguyễn, B. D. (2004). Ngoại thương Việt Nam thực trạng và định hướng chiến lược phát triển. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecodeV_L0_00297-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45079-
  dc.description.abstractLuận văn hệ thống hoá những vấn đề cơ bản và kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về chiến lược phát triển ngoại thương. Tác giả chọn lọc những kinh nghiệm này, giới thiệu cho quá trình hoạch định chiến lược phát triển ngoại thương Việt Nam. Dưới góc (...)-
  dc.format.extent120 p.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherKhoa Kinh tế-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Kinh tế chính trị (Full)-
  dc.subjectKinh tế-
  dc.subjectNgoại thương-
  dc.subjectThời kỳ đổi mới-
  dc.subjectViệt Nam-
  dc.titleNgoại thương Việt Nam thực trạng và định hướng chiến lược phát triển : Luận văn ThS. Kinh tế : 60 31 01-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • V_L0_00297_noi_dung.pdf
  • Size : 1,77 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :