Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPhí, Mạnh Hồng-
dc.contributor.authorNgô, Thị Phương Liên-
dc.date.accessioned2017-05-17T08:54:31Z-
dc.date.available2017-05-17T08:54:31Z-
dc.date.issued2003-
dc.identifier.citationNgô, T. P. L. (2003). Thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam thực trạng và giải pháp. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecodeV_L0_00261-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45090-
dc.description.abstractTập trung nghiên cứu một số lý luận cơ bản về thuế nói chung và thuế giá trị gia tăng trong nền kinh tế thị trường. Giới thiệu quá trình thực hiện thuế giá trị gia tăng ở một số nước nhằm rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Đánh giá thực trạng áp dụng (...)-
dc.format.extent131 p.-
dc.language.isovi-
dc.publisherKhoa Kinh tế-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Kinh tế chính trị (Full)-
dc.subjectKinh tế chính trị-
dc.subjectThuế-
dc.subjectThuế giá trị gia tăng-
dc.subjectViệt Nam-
dc.titleThuế giá trị gia tăng ở Việt Nam thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • V_L0_00261_Noi_dung.pdf
  • Size : 52,72 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorPhí, Mạnh Hồng-
  dc.contributor.authorNgô, Thị Phương Liên-
  dc.date.accessioned2017-05-17T08:54:31Z-
  dc.date.available2017-05-17T08:54:31Z-
  dc.date.issued2003-
  dc.identifier.citationNgô, T. P. L. (2003). Thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam thực trạng và giải pháp. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecodeV_L0_00261-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45090-
  dc.description.abstractTập trung nghiên cứu một số lý luận cơ bản về thuế nói chung và thuế giá trị gia tăng trong nền kinh tế thị trường. Giới thiệu quá trình thực hiện thuế giá trị gia tăng ở một số nước nhằm rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Đánh giá thực trạng áp dụng (...)-
  dc.format.extent131 p.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherKhoa Kinh tế-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Kinh tế chính trị (Full)-
  dc.subjectKinh tế chính trị-
  dc.subjectThuế-
  dc.subjectThuế giá trị gia tăng-
  dc.subjectViệt Nam-
  dc.titleThuế giá trị gia tăng ở Việt Nam thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • V_L0_00261_Noi_dung.pdf
  • Size : 52,72 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :