Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Hồng Sơn-
dc.contributor.authorBùi,Thị Vân-
dc.date.accessioned2017-05-17T08:54:52Z-
dc.date.available2017-05-17T08:54:52Z-
dc.date.issued2000-
dc.identifier.citationBùi,T. V. (2000). Chính sách tỉ giá hối đoái ở Việt Nam trong thời kỳ chuyển sang kinh tế thị trường. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecodeV_L0_00150-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45103-
dc.description.abstractNghiên cứu lý thuyết cơ bản về tỷ giá hối đoái và chính sách tỷ giá hối đoái. Phân tích chính sách tỷ giá hối đoái ở Việt Nam trong giai đoạn từ 1986 đến nay. Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách tỷ giá hối đoái ở Việt Nam trong giai đoạn tới-
dc.format.extent131 p.-
dc.language.isovi-
dc.publisherKhoa Kinh tế-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Kinh tế chính trị (Full)-
dc.subjectKinh tế tài chính-
dc.subjectTỷ giá hối đoái-
dc.subjectViệt Nam-
dc.titleChính sách tỉ giá hối đoái ở Việt Nam trong thời kỳ chuyển sang kinh tế thị trường : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • V_L0_00150_Noi_dung.pdf
  • Size : 54 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Hồng Sơn-
  dc.contributor.authorBùi,Thị Vân-
  dc.date.accessioned2017-05-17T08:54:52Z-
  dc.date.available2017-05-17T08:54:52Z-
  dc.date.issued2000-
  dc.identifier.citationBùi,T. V. (2000). Chính sách tỉ giá hối đoái ở Việt Nam trong thời kỳ chuyển sang kinh tế thị trường. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecodeV_L0_00150-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45103-
  dc.description.abstractNghiên cứu lý thuyết cơ bản về tỷ giá hối đoái và chính sách tỷ giá hối đoái. Phân tích chính sách tỷ giá hối đoái ở Việt Nam trong giai đoạn từ 1986 đến nay. Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách tỷ giá hối đoái ở Việt Nam trong giai đoạn tới-
  dc.format.extent131 p.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherKhoa Kinh tế-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Kinh tế chính trị (Full)-
  dc.subjectKinh tế tài chính-
  dc.subjectTỷ giá hối đoái-
  dc.subjectViệt Nam-
  dc.titleChính sách tỉ giá hối đoái ở Việt Nam trong thời kỳ chuyển sang kinh tế thị trường : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • V_L0_00150_Noi_dung.pdf
  • Size : 54 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :