Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPhí, Mạnh Hồng-
dc.contributor.advisorVũ, Trường Sơn-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thanh Hằng-
dc.date.accessioned2017-05-17T08:54:55Z-
dc.date.available2017-05-17T08:54:55Z-
dc.date.issued2002-
dc.identifier.citationNguyễn, T. T. H. (2002). Hệ thống ngân hàng thương mại quốc doanh ở Việt Nam thực trạng và giải pháp. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecodeV_L0_00130-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45104-
dc.description.abstractHệ thống hoá một số vấn đề về ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường. Đánh giá thực trạng hoạt động trong hệ thống ngân hàng quốc doanh hiện nay, chỉ ra những hạn chế của hệ thống này trong quá trình phát triển và đề xuất các giải pháp để nâng c (...)-
dc.format.extent109 p.-
dc.language.isovi-
dc.publisherKhoa Kinh tế-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Kinh tế chính trị (Full)-
dc.subjectKinh tế chính trị-
dc.subjectNgân hàng-
dc.subjectNgân hàng thương mại quốc doanh-
dc.subjectViệt Nam-
dc.titleHệ thống ngân hàng thương mại quốc doanh ở Việt Nam thực trạng và giải pháp. Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01-
dc.typeThesis-
dc.rights.licenseAccess limited to members-
dc.rights.holderThư viện nhà C1T Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội-
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • V_L0_00130_Noi_dung.pdf
  • Size : 54,3 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorPhí, Mạnh Hồng-
  dc.contributor.advisorVũ, Trường Sơn-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thanh Hằng-
  dc.date.accessioned2017-05-17T08:54:55Z-
  dc.date.available2017-05-17T08:54:55Z-
  dc.date.issued2002-
  dc.identifier.citationNguyễn, T. T. H. (2002). Hệ thống ngân hàng thương mại quốc doanh ở Việt Nam thực trạng và giải pháp. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecodeV_L0_00130-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45104-
  dc.description.abstractHệ thống hoá một số vấn đề về ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường. Đánh giá thực trạng hoạt động trong hệ thống ngân hàng quốc doanh hiện nay, chỉ ra những hạn chế của hệ thống này trong quá trình phát triển và đề xuất các giải pháp để nâng c (...)-
  dc.format.extent109 p.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherKhoa Kinh tế-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Kinh tế chính trị (Full)-
  dc.subjectKinh tế chính trị-
  dc.subjectNgân hàng-
  dc.subjectNgân hàng thương mại quốc doanh-
  dc.subjectViệt Nam-
  dc.titleHệ thống ngân hàng thương mại quốc doanh ở Việt Nam thực trạng và giải pháp. Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01-
  dc.typeThesis-
  dc.rights.licenseAccess limited to members-
  dc.rights.holderThư viện nhà C1T Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội-
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • V_L0_00130_Noi_dung.pdf
  • Size : 54,3 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :