Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPhí, Mạnh Hồng-
dc.contributor.authorPhùng, Bình Lâm-
dc.date.accessioned2017-05-17T08:54:55Z-
dc.date.available2017-05-17T08:54:55Z-
dc.date.issued2002-
dc.identifier.citationPhùng, B. L. (2002). Kinh tế tri thức và một số vấn đề đặt ra đối với Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecodeV_L0_00144-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45105-
dc.description.abstractNghiên cứu kinh tế tri thức dưới phương diện lý luận và giới thiệu chiến lược hướng tới kinh tế tri thức của một số nước, từ đó đưa ra một số định hướng và giải pháp nhằm tiếp cận kinh tế tri thức ở Việt Nam-
dc.format.extent119 p.-
dc.language.isovi-
dc.publisherKhoa Kinh tế-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Kinh tế chính trị (Full)-
dc.subjectKinh tế chính trị-
dc.subjectKinh tế tri thức-
dc.subjectViệt Nam-
dc.titleKinh tế tri thức và một số vấn đề đặt ra đối với Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế : 5.02.01-
dc.typeThesis-
dc.rights.licenseAccess limited to members-
dc.rights.holderThư viện nhà C1T Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội-
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • V_L0_00144_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,68 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorPhí, Mạnh Hồng-
  dc.contributor.authorPhùng, Bình Lâm-
  dc.date.accessioned2017-05-17T08:54:55Z-
  dc.date.available2017-05-17T08:54:55Z-
  dc.date.issued2002-
  dc.identifier.citationPhùng, B. L. (2002). Kinh tế tri thức và một số vấn đề đặt ra đối với Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecodeV_L0_00144-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45105-
  dc.description.abstractNghiên cứu kinh tế tri thức dưới phương diện lý luận và giới thiệu chiến lược hướng tới kinh tế tri thức của một số nước, từ đó đưa ra một số định hướng và giải pháp nhằm tiếp cận kinh tế tri thức ở Việt Nam-
  dc.format.extent119 p.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherKhoa Kinh tế-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Kinh tế chính trị (Full)-
  dc.subjectKinh tế chính trị-
  dc.subjectKinh tế tri thức-
  dc.subjectViệt Nam-
  dc.titleKinh tế tri thức và một số vấn đề đặt ra đối với Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế : 5.02.01-
  dc.typeThesis-
  dc.rights.licenseAccess limited to members-
  dc.rights.holderThư viện nhà C1T Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội-
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • V_L0_00144_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,68 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :