Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPhí, Mạnh Hồng-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Ngọc Loan-
dc.date.accessioned2017-05-17T08:55:23Z-
dc.date.available2017-05-17T08:55:23Z-
dc.date.issued2001-
dc.identifier.citationNguyễn, T. N. L. (2001). Tự do hoá thương mại những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecodeV_L0_00056-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45123-
dc.description.abstractTrên cơ sở hệ thống hoá các khía cạnh lý thuyết và thực tiễn quốc tế, luận giải cơ sở khoa học của xu hướng tự do hoá thương mại. Phân tích đánh giá sự thay đổi chính sách thương mại của Việt Nam trong tiến trình tự do hoá thương mại, thực trạng tự do hoá (...)-
dc.format.extent89 p.-
dc.language.isovi-
dc.publisherKhoa Kinh tế-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Kinh tế chính trị (Full)-
dc.subjectChính sách thương mại-
dc.subjectKinh tế-
dc.subjectTự do hoá thương mại-
dc.subjectViệt Nam-
dc.titleTự do hoá thương mại những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam: ThS. Kinh tế chính trị: 60 31 01-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • V_L0_00056_Noi_dung.pdf
  • Size : 45,53 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorPhí, Mạnh Hồng-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Ngọc Loan-
  dc.date.accessioned2017-05-17T08:55:23Z-
  dc.date.available2017-05-17T08:55:23Z-
  dc.date.issued2001-
  dc.identifier.citationNguyễn, T. N. L. (2001). Tự do hoá thương mại những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecodeV_L0_00056-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45123-
  dc.description.abstractTrên cơ sở hệ thống hoá các khía cạnh lý thuyết và thực tiễn quốc tế, luận giải cơ sở khoa học của xu hướng tự do hoá thương mại. Phân tích đánh giá sự thay đổi chính sách thương mại của Việt Nam trong tiến trình tự do hoá thương mại, thực trạng tự do hoá (...)-
  dc.format.extent89 p.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherKhoa Kinh tế-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Kinh tế chính trị (Full)-
  dc.subjectChính sách thương mại-
  dc.subjectKinh tế-
  dc.subjectTự do hoá thương mại-
  dc.subjectViệt Nam-
  dc.titleTự do hoá thương mại những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam: ThS. Kinh tế chính trị: 60 31 01-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • V_L0_00056_Noi_dung.pdf
  • Size : 45,53 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :