Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrịnh, Thị Hoa Mai-
dc.contributor.authorLê, Quang Trung-
dc.date.accessioned2017-05-17T08:56:43Z-
dc.date.available2017-05-17T08:56:43Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationLê, Q. T. (2016). Quản lý dự án đầu tư tại Công ty Viễn thông Quốc tế (VNPT-I). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode00050007993-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45184-
dc.description.abstract- Luận văn đã hệ thống hóa các vấn đề cơ bản về dự án đầu tư, hoạt động dự án đầu tư, quản lý dự án, thẩm định dự án, các nhân tố ảnh hưởng đến dự án. Làm rõ bản chất mục tiêu, yêu cầu và nội dung của QLDA ở cấp độ doanh nghiệp. Đây là những căn cứ quan trọng để đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác QLDA tại Công ty VNPT-I trong thời gian tới. - Phân tích và đánh giá thực trạng công tác công tác QLDA đầu tư tại Công ty VNPT-I. Đưa ra kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân trong công tác QLDA tại Công ty VNPT-I để từ đó có những giải pháp hoàn thiện hơn nữa. - Luận văn đã xây dựng những quan điểm cơ bản và hệ thống những quan điểm này với những tồn taị đã phân tích từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án đồng thời đưa ra một số kiến nghị.-
dc.format.extent109 p.-
dc.language.isovi-
dc.publisherĐHKT-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản lý kinh tế (Full )-
dc.subjectQuản lý dự án-
dc.subjectDự án đầu tư-
dc.subjectCông ty Viễn thông Quốc tế-
dc.titleQuản lý dự án đầu tư tại Công ty Viễn thông Quốc tế (VNPT-I) : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 60 34 04-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050007993.pdf
  • Size : 1,59 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorTrịnh, Thị Hoa Mai-
  dc.contributor.authorLê, Quang Trung-
  dc.date.accessioned2017-05-17T08:56:43Z-
  dc.date.available2017-05-17T08:56:43Z-
  dc.date.issued2016-
  dc.identifier.citationLê, Q. T. (2016). Quản lý dự án đầu tư tại Công ty Viễn thông Quốc tế (VNPT-I). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode00050007993-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45184-
  dc.description.abstract- Luận văn đã hệ thống hóa các vấn đề cơ bản về dự án đầu tư, hoạt động dự án đầu tư, quản lý dự án, thẩm định dự án, các nhân tố ảnh hưởng đến dự án. Làm rõ bản chất mục tiêu, yêu cầu và nội dung của QLDA ở cấp độ doanh nghiệp. Đây là những căn cứ quan trọng để đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác QLDA tại Công ty VNPT-I trong thời gian tới. - Phân tích và đánh giá thực trạng công tác công tác QLDA đầu tư tại Công ty VNPT-I. Đưa ra kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân trong công tác QLDA tại Công ty VNPT-I để từ đó có những giải pháp hoàn thiện hơn nữa. - Luận văn đã xây dựng những quan điểm cơ bản và hệ thống những quan điểm này với những tồn taị đã phân tích từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án đồng thời đưa ra một số kiến nghị.-
  dc.format.extent109 p.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherĐHKT-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản lý kinh tế (Full )-
  dc.subjectQuản lý dự án-
  dc.subjectDự án đầu tư-
  dc.subjectCông ty Viễn thông Quốc tế-
  dc.titleQuản lý dự án đầu tư tại Công ty Viễn thông Quốc tế (VNPT-I) : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 60 34 04-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050007993.pdf
  • Size : 1,59 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :