Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Thị Thu Thủy-
dc.contributor.authorHoàng, Thị Hải Hà-
dc.date.accessioned2016-01-12T07:22:27Z-
dc.date.available2016-01-12T07:22:27Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationHoangf, T. H. H. (2014). Thế giới nhân vật trong truyện ngắn của William Somerset Maugham. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
dc.identifier.degreecode60 22 30-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4523-
dc.description.abstractTrên con đường đi đến thế giới nghệ thuật của nhà nghệ sĩ, Someret Maugham coi con người là đối tượng, là chất liệu để nhận thức hiện thực và sáng tạo nghệ thuật. Hơn thế, những mô hình nhân vật ấy sẽ góp phần thể hiện sâu sắc những quan niệm nghệ thuật của nhà văn về số phận con người và cuộc đời. Với những thủ pháp nghệ thuật đặc sắc của mình trong việc xây dựng thế giới nhân vật, nhà văn đã tái hiện lên những chân dung cá nhân dù xấu hay tốt đều riêng biệt, cụ thể và gọi tên đúng bản chất mà nhân vật thể hiện-
dc.format.extent95 tr.-
dc.language.isootheren_US
dc.publisherH. : ĐHKHXH&NVen_US
dc.subjectVăn học Anhen_US
dc.subjectTruyện ngắnen_US
dc.subject.ddc823-
dc.titleThế giới nhân vật trong truyện ngắn của William Somerset Maughamen_US
dc.title.alternativeCharacters in short story of William Somerset Maughamen_US
dc.typeThesisen_US
dc.identifier.lic823 HO-H 2014/02050002963-
dc.description.degreeChuyên ngành Văn học nước ngoài-
dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-
Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • 02050002963.pdf
  • Size : 289,74 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Luan van .pdf
  • Size : 1,01 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Thị Thu Thủy-
  dc.contributor.authorHoàng, Thị Hải Hà-
  dc.date.accessioned2016-01-12T07:22:27Z-
  dc.date.available2016-01-12T07:22:27Z-
  dc.date.issued2014-
  dc.identifier.citationHoangf, T. H. H. (2014). Thế giới nhân vật trong truyện ngắn của William Somerset Maugham. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
  dc.identifier.degreecode60 22 30-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4523-
  dc.description.abstractTrên con đường đi đến thế giới nghệ thuật của nhà nghệ sĩ, Someret Maugham coi con người là đối tượng, là chất liệu để nhận thức hiện thực và sáng tạo nghệ thuật. Hơn thế, những mô hình nhân vật ấy sẽ góp phần thể hiện sâu sắc những quan niệm nghệ thuật của nhà văn về số phận con người và cuộc đời. Với những thủ pháp nghệ thuật đặc sắc của mình trong việc xây dựng thế giới nhân vật, nhà văn đã tái hiện lên những chân dung cá nhân dù xấu hay tốt đều riêng biệt, cụ thể và gọi tên đúng bản chất mà nhân vật thể hiện-
  dc.format.extent95 tr.-
  dc.language.isootheren_US
  dc.publisherH. : ĐHKHXH&NVen_US
  dc.subjectVăn học Anhen_US
  dc.subjectTruyện ngắnen_US
  dc.subject.ddc823-
  dc.titleThế giới nhân vật trong truyện ngắn của William Somerset Maughamen_US
  dc.title.alternativeCharacters in short story of William Somerset Maughamen_US
  dc.typeThesisen_US
  dc.identifier.lic823 HO-H 2014/02050002963-
  dc.description.degreeChuyên ngành Văn học nước ngoài-
  dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-
  Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • 02050002963.pdf
  • Size : 289,74 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Luan van .pdf
  • Size : 1,01 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :