Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPhí, Mạnh Hồng-
dc.contributor.authorNguyễn, Văn Đức-
dc.date.accessioned2017-05-17T08:57:51Z-
dc.date.available2017-05-17T08:57:51Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationNguyễn, V. Đ. (2015). Hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Á Châu. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.citationNgân hàng thương mại cổ phần-
dc.identifier.degreecode00050006437-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45439-
dc.description.abstractLàm sáng tỏ thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ACB để thấy được những kết quả, hạn chế và nguyên nhân. Luận văn tập trung phân tích thực trạng triển khai kết hợp so sánh sự tăng trưởng và tỷ trọng của hoạt động cho vay tiêu dùng. Chỉ ra mối quan hệ tác động qua lại đồng thời đánh giá thị phần và mức độ cạnh tranh của hoạt động cho vay tiêu dùng so với hoạt động tín dụng khác. Đề xuất và luận giải các giải pháp nhằm cải thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại ACB trong thời gian tới.-
dc.format.extent129 p.-
dc.language.isovi-
dc.publisherĐHKT-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Tài chính và Ngân hàng (Full)-
dc.subjectCho vay-
dc.subjectVay tiêu dùng-
dc.subjectNgân hàng-
dc.titleHoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Á Châu : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 02 01-
dc.typeThesis-
dc.rights.licenseAccess limited to members-
dc.rights.holderThư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội-
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050006437.pdf
  • Size : 1,76 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorPhí, Mạnh Hồng-
  dc.contributor.authorNguyễn, Văn Đức-
  dc.date.accessioned2017-05-17T08:57:51Z-
  dc.date.available2017-05-17T08:57:51Z-
  dc.date.issued2015-
  dc.identifier.citationNguyễn, V. Đ. (2015). Hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Á Châu. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.citationNgân hàng thương mại cổ phần-
  dc.identifier.degreecode00050006437-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45439-
  dc.description.abstractLàm sáng tỏ thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ACB để thấy được những kết quả, hạn chế và nguyên nhân. Luận văn tập trung phân tích thực trạng triển khai kết hợp so sánh sự tăng trưởng và tỷ trọng của hoạt động cho vay tiêu dùng. Chỉ ra mối quan hệ tác động qua lại đồng thời đánh giá thị phần và mức độ cạnh tranh của hoạt động cho vay tiêu dùng so với hoạt động tín dụng khác. Đề xuất và luận giải các giải pháp nhằm cải thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại ACB trong thời gian tới.-
  dc.format.extent129 p.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherĐHKT-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Tài chính và Ngân hàng (Full)-
  dc.subjectCho vay-
  dc.subjectVay tiêu dùng-
  dc.subjectNgân hàng-
  dc.titleHoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Á Châu : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 02 01-
  dc.typeThesis-
  dc.rights.licenseAccess limited to members-
  dc.rights.holderThư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội-
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050006437.pdf
  • Size : 1,76 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :