Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHoàng, Văn Hải, người hướng dẫn
dc.contributor.authorTrần, Văn Trinh
dc.date.accessioned2017-05-17T08:58:02Z-
dc.date.available2017-05-17T08:58:02Z-
dc.date.issued2015
dc.identifier.degreecode00050006908
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45467-
dc.description.abstractLuận văn ThS.Quản lý kinh tế -Trường Đại học Kinh tế - . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
dc.description.abstract76 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
dc.publisherĐHKT
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản lý kinh tế (Full )
dc.titleHoàn thiện chiến lược phát triển của Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm dầu khí đến năm 2025 và định hướng đến 2035 :Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10
dc.typeThesis
dc.language.advisorvie
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050006908.pdf
  • Size : 1,26 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorHoàng, Văn Hải, người hướng dẫn
  dc.contributor.authorTrần, Văn Trinh
  dc.date.accessioned2017-05-17T08:58:02Z-
  dc.date.available2017-05-17T08:58:02Z-
  dc.date.issued2015
  dc.identifier.degreecode00050006908
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45467-
  dc.description.abstractLuận văn ThS.Quản lý kinh tế -Trường Đại học Kinh tế - . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
  dc.description.abstract76 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
  dc.publisherĐHKT
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản lý kinh tế (Full )
  dc.titleHoàn thiện chiến lược phát triển của Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm dầu khí đến năm 2025 và định hướng đến 2035 :Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10
  dc.typeThesis
  dc.language.advisorvie
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050006908.pdf
  • Size : 1,26 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :