Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Hồng Sơn, người hướng dẫn
dc.contributor.authorTrịnh, Lê Hà
dc.date.accessioned2017-05-17T08:58:05Z-
dc.date.available2017-05-17T08:58:05Z-
dc.date.issued2015
dc.identifier.degreecode00050006899
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45478-
dc.description.abstract95 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
dc.description.abstractLuận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
dc.publisherĐHKT
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản trị Kinh doanh (Full)
dc.titleXây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần đầu tư Tam Hưng : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02
dc.typeThesis
dc.language.advisorvie
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050006899.pdf
  • Size : 981,45 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Hồng Sơn, người hướng dẫn
  dc.contributor.authorTrịnh, Lê Hà
  dc.date.accessioned2017-05-17T08:58:05Z-
  dc.date.available2017-05-17T08:58:05Z-
  dc.date.issued2015
  dc.identifier.degreecode00050006899
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45478-
  dc.description.abstract95 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
  dc.description.abstractLuận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
  dc.publisherĐHKT
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản trị Kinh doanh (Full)
  dc.titleXây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần đầu tư Tam Hưng : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02
  dc.typeThesis
  dc.language.advisorvie
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050006899.pdf
  • Size : 981,45 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :