Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrần, Đoàn Kim , người hướng dẫn-
dc.contributor.authorVương, Thanh Huyền-
dc.date.accessioned2017-05-17T08:58:20Z-
dc.date.available2017-05-17T08:58:20Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.degreecode00050008158-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45543-
dc.description.abstractLuận văn ThS.Quản trị Kinh doanh - Đại học kinh tế - . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017-
dc.description.abstractElectronic Resources-
dc.publisherĐHKT-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản trị Kinh doanh (Full)-
dc.titleMarketing mix cho dịch vụ quảng cáo trực tuyến của công ty TNHH Đầu tư và phát triển công nghệ Timenet toàn cầu : Luận văn ThS. Kinh doanh: 60 34 01-
dc.typeThesis-
dc.rights.licenseAccess limited to members-
dc.rights.holderThư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội-
dc.language.advisorvie-
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050008158.pdf
  • Size : 1,24 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • 00050008158.pdf
  • Size : 1,41 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorTrần, Đoàn Kim , người hướng dẫn-
  dc.contributor.authorVương, Thanh Huyền-
  dc.date.accessioned2017-05-17T08:58:20Z-
  dc.date.available2017-05-17T08:58:20Z-
  dc.date.issued2017-
  dc.identifier.degreecode00050008158-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45543-
  dc.description.abstractLuận văn ThS.Quản trị Kinh doanh - Đại học kinh tế - . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017-
  dc.description.abstractElectronic Resources-
  dc.publisherĐHKT-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản trị Kinh doanh (Full)-
  dc.titleMarketing mix cho dịch vụ quảng cáo trực tuyến của công ty TNHH Đầu tư và phát triển công nghệ Timenet toàn cầu : Luận văn ThS. Kinh doanh: 60 34 01-
  dc.typeThesis-
  dc.rights.licenseAccess limited to members-
  dc.rights.holderThư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội-
  dc.language.advisorvie-
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050008158.pdf
  • Size : 1,24 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • 00050008158.pdf
  • Size : 1,41 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :