Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPhí, Mạnh Hồng-
dc.contributor.authorNguyễn, Đăng Hai-
dc.date.accessioned2017-05-17T08:58:47Z-
dc.date.available2017-05-17T08:58:47Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationNguyễn, Đ. H. (2015). Xây dựng chiến lược kinh doanh bất động sản của Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode00050006643-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45654-
dc.description.abstractLuận văn đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về chiến lược kinh doanh Đã phân tích được thực trạng môi trường kinh doanh của Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm, tìm ra điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp. Đã xây dựng chiến lược kinh doanh bất động sản của Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm-
dc.format.extent83 p.-
dc.language.isovi-
dc.publisherĐHKT-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản lý kinh tế (Full )-
dc.subjectQuản lý kinh tế-
dc.subjectChiến lược kinh doanh-
dc.subjectXây dựng chiến lược-
dc.subjectBất động sản-
dc.titleXây dựng chiến lược kinh doanh bất động sản của Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10-
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050006643.pdf
  • Size : 1,04 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorPhí, Mạnh Hồng-
  dc.contributor.authorNguyễn, Đăng Hai-
  dc.date.accessioned2017-05-17T08:58:47Z-
  dc.date.available2017-05-17T08:58:47Z-
  dc.date.issued2015-
  dc.identifier.citationNguyễn, Đ. H. (2015). Xây dựng chiến lược kinh doanh bất động sản của Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode00050006643-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45654-
  dc.description.abstractLuận văn đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về chiến lược kinh doanh Đã phân tích được thực trạng môi trường kinh doanh của Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm, tìm ra điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp. Đã xây dựng chiến lược kinh doanh bất động sản của Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm-
  dc.format.extent83 p.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherĐHKT-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản lý kinh tế (Full )-
  dc.subjectQuản lý kinh tế-
  dc.subjectChiến lược kinh doanh-
  dc.subjectXây dựng chiến lược-
  dc.subjectBất động sản-
  dc.titleXây dựng chiến lược kinh doanh bất động sản của Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10-
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050006643.pdf
  • Size : 1,04 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :