Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHoàng, Văn Hải, người hướng dẫn
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thư
dc.date.accessioned2017-05-17T08:59:29Z-
dc.date.available2017-05-17T08:59:29Z-
dc.date.issued2015
dc.identifier.degreecode00050005590
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45827-
dc.description.abstract82 tr. + CD-ROM + tóm tắt
dc.description.abstractLuận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
dc.publisherTrường Đại Học Kinh Tế
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản trị Kinh doanh (Full)
dc.titleXây dựng và phát triển văn hóa tại văn phòng UBND tỉnh Hải Dương : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
dc.typeThesis
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050005590.pdf
  • Size : 1,61 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorHoàng, Văn Hải, người hướng dẫn
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thư
  dc.date.accessioned2017-05-17T08:59:29Z-
  dc.date.available2017-05-17T08:59:29Z-
  dc.date.issued2015
  dc.identifier.degreecode00050005590
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45827-
  dc.description.abstract82 tr. + CD-ROM + tóm tắt
  dc.description.abstractLuận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
  dc.publisherTrường Đại Học Kinh Tế
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản trị Kinh doanh (Full)
  dc.titleXây dựng và phát triển văn hóa tại văn phòng UBND tỉnh Hải Dương : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
  dc.typeThesis
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050005590.pdf
  • Size : 1,61 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :