Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorĐinh, văn Tiến , người hướng dẫn
dc.contributor.authorNguyễn, Mạnh Hà
dc.date.accessioned2017-05-17T08:59:50Z-
dc.date.available2017-05-17T08:59:50Z-
dc.date.issued2015
dc.identifier.degreecode00050005993
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45927-
dc.description.abstractLuận văn ThS.Quản lý kinh tế -Trường Đại học Kinh tế - . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
dc.publisherĐHKT
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản lý kinh tế (Full )
dc.titleQuản lý nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Ứng dụng công nghệ cao - Bộ Quốc phòng : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10
dc.language.advisorvie
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050005993.pdf
  • Size : 1,19 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorĐinh, văn Tiến , người hướng dẫn
  dc.contributor.authorNguyễn, Mạnh Hà
  dc.date.accessioned2017-05-17T08:59:50Z-
  dc.date.available2017-05-17T08:59:50Z-
  dc.date.issued2015
  dc.identifier.degreecode00050005993
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45927-
  dc.description.abstractLuận văn ThS.Quản lý kinh tế -Trường Đại học Kinh tế - . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
  dc.publisherĐHKT
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản lý kinh tế (Full )
  dc.titleQuản lý nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Ứng dụng công nghệ cao - Bộ Quốc phòng : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10
  dc.language.advisorvie
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050005993.pdf
  • Size : 1,19 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :