Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHoàng, Văn Hải, người hướng dẫn
dc.contributor.authorKhuất, Hữu Đức
dc.date.accessioned2017-05-17T08:59:57Z-
dc.date.available2017-05-17T08:59:57Z-
dc.date.issued2016
dc.identifier.degreecode00050008005
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45952-
dc.description.abstract77 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
dc.description.abstractLuận văn ThS. Quản trị công nghệ và phát triển doanh nghiệp (Chuyên ngành thí điểm) -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017
dc.publisherĐHKT
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản trị công nghệ và Phát triển doanh nghiệp (Chuyên ngành thí điểm) (Full)
dc.titleXây dựng chiến lược phát triển cho ban quản lý dự án Đường sắt Khu vực 1, giai đoạn 2016-2025: Luận văn ThS. Quản trị công nghệ và phát triển doanh nghiệp (Chuyên ngành thí điểm)
dc.typeThesis
dc.language.advisorvie
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050008005.pdf
  • Size : 1,78 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorHoàng, Văn Hải, người hướng dẫn
  dc.contributor.authorKhuất, Hữu Đức
  dc.date.accessioned2017-05-17T08:59:57Z-
  dc.date.available2017-05-17T08:59:57Z-
  dc.date.issued2016
  dc.identifier.degreecode00050008005
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45952-
  dc.description.abstract77 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
  dc.description.abstractLuận văn ThS. Quản trị công nghệ và phát triển doanh nghiệp (Chuyên ngành thí điểm) -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017
  dc.publisherĐHKT
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản trị công nghệ và Phát triển doanh nghiệp (Chuyên ngành thí điểm) (Full)
  dc.titleXây dựng chiến lược phát triển cho ban quản lý dự án Đường sắt Khu vực 1, giai đoạn 2016-2025: Luận văn ThS. Quản trị công nghệ và phát triển doanh nghiệp (Chuyên ngành thí điểm)
  dc.typeThesis
  dc.language.advisorvie
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050008005.pdf
  • Size : 1,78 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :