Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVũ, Công Ty , người hướng dẫn
dc.contributor.authorTrần, Thị Thu Trang
dc.date.accessioned2017-05-17T09:01:04Z-
dc.date.available2017-05-17T09:01:04Z-
dc.date.issued2015
dc.identifier.degreecode00050005460
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46193-
dc.description.abstractLuận văn ThS.Tài chính và Ngân hàng - Đại học kinh tế- . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
dc.description.abstractElectronic Resources
dc.publisherĐHKT
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Tài chính và Ngân hàng (Full)
dc.titleHiệu quả sử dụng nguồn vốn tín dụng ưu đãi tại Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 02 01
dc.typeThesis
dc.rights.licenseAccess limited to members
dc.rights.holderThư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội
dc.language.advisorvie
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050005460.pdf
  • Size : 2,7 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorVũ, Công Ty , người hướng dẫn
  dc.contributor.authorTrần, Thị Thu Trang
  dc.date.accessioned2017-05-17T09:01:04Z-
  dc.date.available2017-05-17T09:01:04Z-
  dc.date.issued2015
  dc.identifier.degreecode00050005460
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46193-
  dc.description.abstractLuận văn ThS.Tài chính và Ngân hàng - Đại học kinh tế- . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
  dc.description.abstractElectronic Resources
  dc.publisherĐHKT
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Tài chính và Ngân hàng (Full)
  dc.titleHiệu quả sử dụng nguồn vốn tín dụng ưu đãi tại Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 02 01
  dc.typeThesis
  dc.rights.licenseAccess limited to members
  dc.rights.holderThư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội
  dc.language.advisorvie
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050005460.pdf
  • Size : 2,7 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :