Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHoàng, Văn Hải, người hướng dẫn
dc.contributor.authorTrần, Khắc Kiên
dc.date.accessioned2017-05-17T09:01:54Z-
dc.date.available2017-05-17T09:01:54Z-
dc.date.issued2015
dc.identifier.degreecode00050005385
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46365-
dc.description.abstractLuận văn ThS. Quản trị kinh doanh - Đại học kinh tế - . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
dc.description.abstractElectronic Resources
dc.publisherĐHKT
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản trị Kinh doanh (Full)
dc.titleHoạch định chiến lược đa dạng hóa sản phẩm tại Công ty Cổ phần vận tải biển VINASHIP : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
dc.typeThesis
dc.rights.licenseAccess limited to members
dc.rights.holderThư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội
dc.language.advisorvie
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050005385.pdf
  • Size : 1,75 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorHoàng, Văn Hải, người hướng dẫn
  dc.contributor.authorTrần, Khắc Kiên
  dc.date.accessioned2017-05-17T09:01:54Z-
  dc.date.available2017-05-17T09:01:54Z-
  dc.date.issued2015
  dc.identifier.degreecode00050005385
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46365-
  dc.description.abstractLuận văn ThS. Quản trị kinh doanh - Đại học kinh tế - . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
  dc.description.abstractElectronic Resources
  dc.publisherĐHKT
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản trị Kinh doanh (Full)
  dc.titleHoạch định chiến lược đa dạng hóa sản phẩm tại Công ty Cổ phần vận tải biển VINASHIP : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
  dc.typeThesis
  dc.rights.licenseAccess limited to members
  dc.rights.holderThư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội
  dc.language.advisorvie
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050005385.pdf
  • Size : 1,75 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :