Năng lực cạnh tranh dịch vụ truyền hình cáp kỹ thuật số của Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam (VTVcab) :Luận văn ThS. Quản trị Công nghệ và Phát triển doanh nghiệp (Chuyên ngành thí điểm)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46371Năng lực cạnh tranh dịch vụ truyền hình cáp kỹ thuật số của Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam (VTVcab) :Luận văn ThS. Quản trị Công nghệ và Phát triển doanh nghiệp (Chuyên ngành thí điểm)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46371