Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorĐinh, Xuân Hạng , người hướng dẫn
dc.contributor.authorTrần, Phú Cường
dc.date.accessioned2017-05-17T09:05:19Z-
dc.date.available2017-05-17T09:05:19Z-
dc.date.issued2015
dc.identifier.degreecode00050005002
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46496-
dc.description.abstractLuận văn ThS. Tài chính – Ngân hàng - Đại học kinh tế - . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
dc.publisherĐHKT
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Tài chính và Ngân hàng (Full)
dc.titleThẩm định Dự án Đầu tư phát triển dùng vốn ngân sách nhà nước tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 02 01
dc.language.advisorvie
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050005002_noi_dung.pdf
  • Size : 2,05 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorĐinh, Xuân Hạng , người hướng dẫn
  dc.contributor.authorTrần, Phú Cường
  dc.date.accessioned2017-05-17T09:05:19Z-
  dc.date.available2017-05-17T09:05:19Z-
  dc.date.issued2015
  dc.identifier.degreecode00050005002
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46496-
  dc.description.abstractLuận văn ThS. Tài chính – Ngân hàng - Đại học kinh tế - . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
  dc.publisherĐHKT
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Tài chính và Ngân hàng (Full)
  dc.titleThẩm định Dự án Đầu tư phát triển dùng vốn ngân sách nhà nước tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 02 01
  dc.language.advisorvie
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050005002_noi_dung.pdf
  • Size : 2,05 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :