Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMai, Thị Thanh Xuân-
dc.contributor.authorTrần, Việt Phú-
dc.date.accessioned2017-05-17T09:06:55Z-
dc.date.available2017-05-17T09:06:55Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationMai, Thị Thanh Xuân. (2015). Đào tạo và phát triển nhân sự tại công ty Tài Chính TNHH MTV Bưu điện. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode00050005152-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46605-
dc.description.abstractLuận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015-
dc.format.extent76 tr. + CD-ROM + Tóm tắt-
dc.language.isovi-
dc.publisherĐHKT-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản trị Kinh doanh (Full)-
dc.titleĐào tạo và phát triển nhân sự tại công ty Tài Chính TNHH MTV Bưu điện : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05-
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050005152_noidung.pdf
  • Size : 650,36 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorMai, Thị Thanh Xuân-
  dc.contributor.authorTrần, Việt Phú-
  dc.date.accessioned2017-05-17T09:06:55Z-
  dc.date.available2017-05-17T09:06:55Z-
  dc.date.issued2015-
  dc.identifier.citationMai, Thị Thanh Xuân. (2015). Đào tạo và phát triển nhân sự tại công ty Tài Chính TNHH MTV Bưu điện. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode00050005152-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46605-
  dc.description.abstractLuận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015-
  dc.format.extent76 tr. + CD-ROM + Tóm tắt-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherĐHKT-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản trị Kinh doanh (Full)-
  dc.titleĐào tạo và phát triển nhân sự tại công ty Tài Chính TNHH MTV Bưu điện : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05-
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050005152_noidung.pdf
  • Size : 650,36 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :