Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLê, Danh Tốn-
dc.contributor.authorPhạm, Văn Hoan-
dc.date.accessioned2017-05-17T09:06:56Z-
dc.date.available2017-05-17T09:06:56Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationPhạm, Văn Hoan. (2015). Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở tỉnh Hà Giang. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode00050005151-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46606-
dc.description.abstractLuận văn ThS.Quản lý kinh tế -Trường Đại học Kinh tế - . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015-
dc.format.extent131 tr.-
dc.language.isovi-
dc.publisherĐHKT-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản lý kinh tế (Full )-
dc.titleChuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở tỉnh Hà Giang : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10-
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050005151_noidung.pdf
  • Size : 996,86 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorLê, Danh Tốn-
  dc.contributor.authorPhạm, Văn Hoan-
  dc.date.accessioned2017-05-17T09:06:56Z-
  dc.date.available2017-05-17T09:06:56Z-
  dc.date.issued2015-
  dc.identifier.citationPhạm, Văn Hoan. (2015). Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở tỉnh Hà Giang. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode00050005151-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46606-
  dc.description.abstractLuận văn ThS.Quản lý kinh tế -Trường Đại học Kinh tế - . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015-
  dc.format.extent131 tr.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherĐHKT-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản lý kinh tế (Full )-
  dc.titleChuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở tỉnh Hà Giang : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10-
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050005151_noidung.pdf
  • Size : 996,86 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :