Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMai, Văn Bưu, người hướng dẫn
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thu Thủy
dc.date.accessioned2017-05-17T09:08:30Z-
dc.date.available2017-05-17T09:08:30Z-
dc.date.issued2014
dc.identifier.degreecode00050004457
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46994-
dc.description.abstractLuận văn ThS.Quản lý kinh tế -Trường Đại học Kinh tế - . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
dc.description.abstractElectronic Resources
dc.publisherĐHKT
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản lý kinh tế (Full )
dc.titleHoàn thiện quản lý thuế thu nhập cá nhân của đối tượng không cư trú ở Việt Nam tại Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01
dc.typeThesis
dc.rights.licenseAccess limited to members
dc.rights.holderThư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội
dc.language.advisorvie
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050004457.pdf
  • Size : 1,71 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorMai, Văn Bưu, người hướng dẫn
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thu Thủy
  dc.date.accessioned2017-05-17T09:08:30Z-
  dc.date.available2017-05-17T09:08:30Z-
  dc.date.issued2014
  dc.identifier.degreecode00050004457
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46994-
  dc.description.abstractLuận văn ThS.Quản lý kinh tế -Trường Đại học Kinh tế - . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
  dc.description.abstractElectronic Resources
  dc.publisherĐHKT
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản lý kinh tế (Full )
  dc.titleHoàn thiện quản lý thuế thu nhập cá nhân của đối tượng không cư trú ở Việt Nam tại Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01
  dc.typeThesis
  dc.rights.licenseAccess limited to members
  dc.rights.holderThư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội
  dc.language.advisorvie
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050004457.pdf
  • Size : 1,71 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :