Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPhạm, Thùy Linh, người hướng dẫn
dc.contributor.authorHoàng, Anh Tuấn
dc.date.accessioned2017-05-17T09:08:42Z-
dc.date.available2017-05-17T09:08:42Z-
dc.date.issued2014
dc.identifier.degreecode00050004175
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47044-
dc.description.abstractLuận văn ThS.Quản lý kinh tế -Trường Đại học Kinh tế - . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
dc.publisherĐHKT
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản lý kinh tế (Full )
dc.titleĐộng lực làm việc cho cán bộ, công chức: Nghiên cứu trong trường hợp của Sở Công thương Phú Thọ: Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
dc.language.advisorvie
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050004175_noidungpdf.pdf
  • Size : 809,4 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorPhạm, Thùy Linh, người hướng dẫn
  dc.contributor.authorHoàng, Anh Tuấn
  dc.date.accessioned2017-05-17T09:08:42Z-
  dc.date.available2017-05-17T09:08:42Z-
  dc.date.issued2014
  dc.identifier.degreecode00050004175
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47044-
  dc.description.abstractLuận văn ThS.Quản lý kinh tế -Trường Đại học Kinh tế - . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
  dc.publisherĐHKT
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản lý kinh tế (Full )
  dc.titleĐộng lực làm việc cho cán bộ, công chức: Nghiên cứu trong trường hợp của Sở Công thương Phú Thọ: Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
  dc.language.advisorvie
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050004175_noidungpdf.pdf
  • Size : 809,4 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :