Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHoàng, Văn Hải, người hướng dẫn-
dc.contributor.authorNguyễn, Khương-
dc.date.accessioned2017-05-17T09:08:42Z-
dc.date.available2017-05-17T09:08:42Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.degreecode00050004172-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47047-
dc.description.abstract70 tr. + CD-ROM + Tóm tắt-
dc.description.abstractLuận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014-
dc.publisherĐHKT-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản trị Kinh doanh (Full)-
dc.titleChiến lược phát triển của Công ty Cổ phần Tư vấn Công nghệ, Thiết bị và Kiểm định Xây dựng - CONINCO : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05-
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050004172_noidung.pdf
  • Size : 1,05 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorHoàng, Văn Hải, người hướng dẫn-
  dc.contributor.authorNguyễn, Khương-
  dc.date.accessioned2017-05-17T09:08:42Z-
  dc.date.available2017-05-17T09:08:42Z-
  dc.date.issued2014-
  dc.identifier.degreecode00050004172-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47047-
  dc.description.abstract70 tr. + CD-ROM + Tóm tắt-
  dc.description.abstractLuận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014-
  dc.publisherĐHKT-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản trị Kinh doanh (Full)-
  dc.titleChiến lược phát triển của Công ty Cổ phần Tư vấn Công nghệ, Thiết bị và Kiểm định Xây dựng - CONINCO : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05-
  dc.typeThesisvi
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050004172_noidung.pdf
  • Size : 1,05 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :