Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTạ, Đức Khánh, người hướng dẫn
dc.contributor.authorNguyễn, Tuấn Anh
dc.date.accessioned2017-05-17T09:10:43Z-
dc.date.available2017-05-17T09:10:43Z-
dc.date.issued2014
dc.identifier.degreecode00050003132
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47203-
dc.description.abstract107 tr. + CD-ROM
dc.description.abstractLuận văn ThS. Quản lý kinh tế -- Trường Đai học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
dc.publisherĐHKT
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản trị Kinh doanh (Full)
dc.subjectQuản lý kinh tế
dc.subjectKinh doanh quản lý
dc.subjectAn ninh
dc.subjectNgư dân trên biển
dc.subjectViệt Nam
dc.titleHỗ trợ an ninh cho hoạt động của ngư dân trên biển Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050003132_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,87 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorTạ, Đức Khánh, người hướng dẫn
  dc.contributor.authorNguyễn, Tuấn Anh
  dc.date.accessioned2017-05-17T09:10:43Z-
  dc.date.available2017-05-17T09:10:43Z-
  dc.date.issued2014
  dc.identifier.degreecode00050003132
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47203-
  dc.description.abstract107 tr. + CD-ROM
  dc.description.abstractLuận văn ThS. Quản lý kinh tế -- Trường Đai học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
  dc.publisherĐHKT
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản trị Kinh doanh (Full)
  dc.subjectQuản lý kinh tế
  dc.subjectKinh doanh quản lý
  dc.subjectAn ninh
  dc.subjectNgư dân trên biển
  dc.subjectViệt Nam
  dc.titleHỗ trợ an ninh cho hoạt động của ngư dân trên biển Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050003132_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,87 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :