Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Hồng Sơn, người hướng dẫn
dc.contributor.authorLê, Anh Tuấn
dc.date.accessioned2017-05-17T09:10:43Z-
dc.date.available2017-05-17T09:10:43Z-
dc.date.issued2014
dc.identifier.degreecode00050003130
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47204-
dc.description.abstract93 tr. + CD-ROM
dc.description.abstractLuận văn ThS. Quản lý kinh tế -- Trường Đai học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
dc.publisherĐHKT
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản trị Kinh doanh (Full)
dc.subjectQuản lý kinh tế
dc.subjectChiến lược kinh doanh
dc.subjectCông ty Bảo hiểm PJICO
dc.subjectQuản lý điều hành
dc.titleXây dựng khuôn khổ chung cho chiến lược kinh doanh của Công ty Bảo hiểm PJICO Phú Thọ, giai đoạn 2013 - 2018 : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050003130_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,54 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Hồng Sơn, người hướng dẫn
  dc.contributor.authorLê, Anh Tuấn
  dc.date.accessioned2017-05-17T09:10:43Z-
  dc.date.available2017-05-17T09:10:43Z-
  dc.date.issued2014
  dc.identifier.degreecode00050003130
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47204-
  dc.description.abstract93 tr. + CD-ROM
  dc.description.abstractLuận văn ThS. Quản lý kinh tế -- Trường Đai học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
  dc.publisherĐHKT
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản trị Kinh doanh (Full)
  dc.subjectQuản lý kinh tế
  dc.subjectChiến lược kinh doanh
  dc.subjectCông ty Bảo hiểm PJICO
  dc.subjectQuản lý điều hành
  dc.titleXây dựng khuôn khổ chung cho chiến lược kinh doanh của Công ty Bảo hiểm PJICO Phú Thọ, giai đoạn 2013 - 2018 : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050003130_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,54 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :