Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Hồng Sơn, người hướng dẫn
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Song
dc.date.accessioned2017-05-17T09:10:49Z-
dc.date.available2017-05-17T09:10:49Z-
dc.date.issued2014
dc.identifier.degreecode00050003102
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47224-
dc.description.abstract84 tr. + CD-ROM
dc.description.abstractLuận văn ThS. Kinh doanh và quản lý -- Trường Đai học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
dc.description.abstractElectronic Resources
dc.publisherĐHKT
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản trị Kinh doanh (Full)
dc.subjectNguồn nhân lực
dc.subjectNgân hàng
dc.subjectQuản lý nhân sự
dc.titlePhát triển nguồn nhân lực tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Tĩnh : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01
dc.typeThesis
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050003102_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,33 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Hồng Sơn, người hướng dẫn
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Song
  dc.date.accessioned2017-05-17T09:10:49Z-
  dc.date.available2017-05-17T09:10:49Z-
  dc.date.issued2014
  dc.identifier.degreecode00050003102
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47224-
  dc.description.abstract84 tr. + CD-ROM
  dc.description.abstractLuận văn ThS. Kinh doanh và quản lý -- Trường Đai học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
  dc.description.abstractElectronic Resources
  dc.publisherĐHKT
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản trị Kinh doanh (Full)
  dc.subjectNguồn nhân lực
  dc.subjectNgân hàng
  dc.subjectQuản lý nhân sự
  dc.titlePhát triển nguồn nhân lực tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Tĩnh : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01
  dc.typeThesis
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050003102_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,33 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :