Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Hồng Sơn, người hướng dẫn
dc.contributor.authorĐặng, Thị Thanh Nga
dc.date.accessioned2017-05-17T09:11:04Z-
dc.date.available2017-05-17T09:11:04Z-
dc.date.issued2014
dc.identifier.degreecode00050003570
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47290-
dc.description.abstractElectronic Resources
dc.description.abstractLuận văn ThS. Tài chính ngân hàng - Đại học kinh tế - . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
dc.publisherĐHKT
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Tài chính và Ngân hàng (Full)
dc.titleNợ xấu tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam : Luận văn ThS. Tài chính ngân hàng : 60 34 20
dc.typeThesis
dc.rights.licenseAccess limited to members
dc.rights.holderThư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội
dc.language.advisorvie
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050003570.pdf
  • Size : 1,92 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Hồng Sơn, người hướng dẫn
  dc.contributor.authorĐặng, Thị Thanh Nga
  dc.date.accessioned2017-05-17T09:11:04Z-
  dc.date.available2017-05-17T09:11:04Z-
  dc.date.issued2014
  dc.identifier.degreecode00050003570
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47290-
  dc.description.abstractElectronic Resources
  dc.description.abstractLuận văn ThS. Tài chính ngân hàng - Đại học kinh tế - . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
  dc.publisherĐHKT
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Tài chính và Ngân hàng (Full)
  dc.titleNợ xấu tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam : Luận văn ThS. Tài chính ngân hàng : 60 34 20
  dc.typeThesis
  dc.rights.licenseAccess limited to members
  dc.rights.holderThư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội
  dc.language.advisorvie
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050003570.pdf
  • Size : 1,92 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :