Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHoàng, Đình Phi , người hướng dẫn
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thu Thủy
dc.date.accessioned2017-05-17T09:12:11Z-
dc.date.available2017-05-17T09:12:11Z-
dc.date.issued2014
dc.identifier.degreecode00050003414
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47422-
dc.description.abstractElectronic Resources
dc.description.abstractLuận văn ThS.Quản trị Kinh doanh - Đại học kinh tế - . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
dc.publisherĐHKT
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản trị Kinh doanh (Full)
dc.titleGiải pháp Marketing nhằm thu hút đầu tư vào khu công nghiệp của công ty TNHH VSIP Hải Phòng : Luận văn ThS. Quản trị Kinh doanh : 60 34 05
dc.typeThesis
dc.rights.licenseAccess limited to members
dc.rights.holderThư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội
dc.language.advisorvie
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050003414.pdf
  • Size : 854,18 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorHoàng, Đình Phi , người hướng dẫn
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thu Thủy
  dc.date.accessioned2017-05-17T09:12:11Z-
  dc.date.available2017-05-17T09:12:11Z-
  dc.date.issued2014
  dc.identifier.degreecode00050003414
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47422-
  dc.description.abstractElectronic Resources
  dc.description.abstractLuận văn ThS.Quản trị Kinh doanh - Đại học kinh tế - . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
  dc.publisherĐHKT
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản trị Kinh doanh (Full)
  dc.titleGiải pháp Marketing nhằm thu hút đầu tư vào khu công nghiệp của công ty TNHH VSIP Hải Phòng : Luận văn ThS. Quản trị Kinh doanh : 60 34 05
  dc.typeThesis
  dc.rights.licenseAccess limited to members
  dc.rights.holderThư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội
  dc.language.advisorvie
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050003414.pdf
  • Size : 854,18 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :