Chiến lược marketing cho sản phẩm thẻ tín dụng quốc tế (Visa Credit card) tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex – PG Bank : Luận văn ThS. Quản trị Kinh doanh : 60 34 05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47433Chiến lược marketing cho sản phẩm thẻ tín dụng quốc tế (Visa Credit card) tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex – PG Bank : Luận văn ThS. Quản trị Kinh doanh : 60 34 05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47433