Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTôn, Tích Ái, 1941- , người hướng dẫn-
dc.contributor.advisorTôn, Quang Cường, 1970- , người hướng dẫn-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thu Thủy-
dc.date.accessioned2017-05-17T09:14:24Z-
dc.date.available2017-05-17T09:14:24Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.degreecode00050002886-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47513-
dc.description.abstractLuận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học (Bộ môn Vật lí) -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013-
dc.description.abstractPhân tích các quan điểm tạo hứng thú cho người học. Điều tra khảo sát thực trạng áp dụng công nghệ thông tin trong dạy học Vật lý ở trường trung học phổ thông Dương Xá. Xây dựng quy trình thiết kế bài giảng điện tử với sự hỗ trợ của các phần mềm dạy học. T (...)-
dc.description.abstractElectronic Resources-
dc.publisherĐHGD-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Lý luận và Phương pháp dạy học (Full)-
dc.subjectBài giảng điện tử-
dc.subjectĐịnh luật bảo toàn-
dc.subjectVật lý-
dc.subjectPhương pháp dạy học-
dc.titleThiết kế bài giảng điện tử chương “Các định luật bảo toàn” Vật lý 10 cơ bản nhằm tạo hứng thú cho học sinh : Luận văn ThS. Giáo dục học : 60 14 10-
dc.typeThesis-
dc.rights.licenseAccess limited to members-
dc.rights.holderThư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội-
dc.language.advisorvie-
Appears in Collections:UEDU - Master Theses


 • 00050002886.pdf
  • Size : 5,2 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorTôn, Tích Ái, 1941- , người hướng dẫn-
  dc.contributor.advisorTôn, Quang Cường, 1970- , người hướng dẫn-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thu Thủy-
  dc.date.accessioned2017-05-17T09:14:24Z-
  dc.date.available2017-05-17T09:14:24Z-
  dc.date.issued2013-
  dc.identifier.degreecode00050002886-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47513-
  dc.description.abstractLuận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học (Bộ môn Vật lí) -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013-
  dc.description.abstractPhân tích các quan điểm tạo hứng thú cho người học. Điều tra khảo sát thực trạng áp dụng công nghệ thông tin trong dạy học Vật lý ở trường trung học phổ thông Dương Xá. Xây dựng quy trình thiết kế bài giảng điện tử với sự hỗ trợ của các phần mềm dạy học. T (...)-
  dc.description.abstractElectronic Resources-
  dc.publisherĐHGD-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Lý luận và Phương pháp dạy học (Full)-
  dc.subjectBài giảng điện tử-
  dc.subjectĐịnh luật bảo toàn-
  dc.subjectVật lý-
  dc.subjectPhương pháp dạy học-
  dc.titleThiết kế bài giảng điện tử chương “Các định luật bảo toàn” Vật lý 10 cơ bản nhằm tạo hứng thú cho học sinh : Luận văn ThS. Giáo dục học : 60 14 10-
  dc.typeThesis-
  dc.rights.licenseAccess limited to members-
  dc.rights.holderThư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội-
  dc.language.advisorvie-
  Appears in Collections:UEDU - Master Theses


 • 00050002886.pdf
  • Size : 5,2 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :