Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrần, Thị Tuyết Oanh , người hướng dẫn-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thu Thủy-
dc.date.accessioned2017-05-17T09:15:38Z-
dc.date.available2017-05-17T09:15:38Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.degreecode00050002693-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47761-
dc.description.abstractLuận văn ThS. Quản lý giáo dục -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014-
dc.description.abstractCơ sở lý luận về quản lý sinh viên nội trú ở các trường Đại học. Nghiên cứu thực trạng công tác quản lý sinh viên nội trú tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Đề xuất các biện pháp quản lý sinh viên nội trú tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam-
dc.description.abstractElectronic Resources-
dc.publisherĐHGD-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản lý Giáo dục (Full)-
dc.subjectQuản lý giáo dục-
dc.subjectQuản lý sinh viên-
dc.subjectSinh viên nội trú-
dc.subjectGiáo dục đại học-
dc.titleQuản lý sinh viên nội trú tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05-
dc.typeThesis-
dc.rights.licenseAccess limited to members-
dc.rights.holderThư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội-
dc.language.advisorvie-
Appears in Collections:UEDU - Master Theses


 • 00050002693.pdf
  • Size : 1,12 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorTrần, Thị Tuyết Oanh , người hướng dẫn-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thu Thủy-
  dc.date.accessioned2017-05-17T09:15:38Z-
  dc.date.available2017-05-17T09:15:38Z-
  dc.date.issued2014-
  dc.identifier.degreecode00050002693-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47761-
  dc.description.abstractLuận văn ThS. Quản lý giáo dục -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014-
  dc.description.abstractCơ sở lý luận về quản lý sinh viên nội trú ở các trường Đại học. Nghiên cứu thực trạng công tác quản lý sinh viên nội trú tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Đề xuất các biện pháp quản lý sinh viên nội trú tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam-
  dc.description.abstractElectronic Resources-
  dc.publisherĐHGD-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản lý Giáo dục (Full)-
  dc.subjectQuản lý giáo dục-
  dc.subjectQuản lý sinh viên-
  dc.subjectSinh viên nội trú-
  dc.subjectGiáo dục đại học-
  dc.titleQuản lý sinh viên nội trú tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05-
  dc.typeThesis-
  dc.rights.licenseAccess limited to members-
  dc.rights.holderThư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội-
  dc.language.advisorvie-
  Appears in Collections:UEDU - Master Theses


 • 00050002693.pdf
  • Size : 1,12 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :