Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrần, Thị Tuyết Oanh , người hướng dẫn
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thu Thủy
dc.date.accessioned2017-05-17T09:16:05Z-
dc.date.available2017-05-17T09:16:05Z-
dc.date.issued2014
dc.identifier.degreecode00050002693
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47872-
dc.description.abstractLuận văn ThS. Quản lý giáo dục -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
dc.description.abstractCơ sở lý luận về quản lý sinh viên nội trú ở các trường Đại học. Nghiên cứu thực trạng công tác quản lý sinh viên nội trú tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Đề xuất các biện pháp quản lý sinh viên nội trú tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
dc.description.abstractElectronic Resources
dc.publisherĐHGD
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản lý Giáo dục (Full)
dc.subjectQuản lý giáo dục
dc.subjectQuản lý sinh viên
dc.subjectSinh viên nội trú
dc.subjectGiáo dục đại học
dc.titleQuản lý sinh viên nội trú tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05
dc.typeThesis
dc.rights.licenseAccess limited to members
dc.rights.holderThư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội
dc.language.advisorvie
Appears in Collections:UEDU - Master Theses


 • 00050002693_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,23 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorTrần, Thị Tuyết Oanh , người hướng dẫn
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thu Thủy
  dc.date.accessioned2017-05-17T09:16:05Z-
  dc.date.available2017-05-17T09:16:05Z-
  dc.date.issued2014
  dc.identifier.degreecode00050002693
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47872-
  dc.description.abstractLuận văn ThS. Quản lý giáo dục -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
  dc.description.abstractCơ sở lý luận về quản lý sinh viên nội trú ở các trường Đại học. Nghiên cứu thực trạng công tác quản lý sinh viên nội trú tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Đề xuất các biện pháp quản lý sinh viên nội trú tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
  dc.description.abstractElectronic Resources
  dc.publisherĐHGD
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản lý Giáo dục (Full)
  dc.subjectQuản lý giáo dục
  dc.subjectQuản lý sinh viên
  dc.subjectSinh viên nội trú
  dc.subjectGiáo dục đại học
  dc.titleQuản lý sinh viên nội trú tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05
  dc.typeThesis
  dc.rights.licenseAccess limited to members
  dc.rights.holderThư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội
  dc.language.advisorvie
  Appears in Collections:UEDU - Master Theses


 • 00050002693_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,23 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :