Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorĐặng, Văn Cúc, người hướng dẫn
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Bình
dc.date.accessioned2017-05-17T09:17:11Z-
dc.date.available2017-05-17T09:17:11Z-
dc.date.issued2008
dc.identifier.degreecodeV_L0_02081
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48093-
dc.description.abstract108 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
dc.description.abstractLuận văn ThS. Quản lý giáo dục -- Khoa Sư phạm. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
dc.description.abstractTổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý hoạt động dạy học (HĐDH) môn tiếng Anh: đưa ra các khái niệm cơ bản; giới thiệu HĐDH ở trường Trung học phổ thông (THPT) và quản lý HĐDH ở trường THPT (vị trí, vai trò, đặc trưng, một số yếu tố ảnh hưởng đến (...)
dc.description.abstractElectronic Resources
dc.publisherKhoa Sư phạm
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản lý Giáo dục (Full)
dc.subjectTrường trung học phổ thông
dc.subjectHải Phòng
dc.subjectQuản lý giáo dục
dc.subjectTiếng Anh
dc.titleCác biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh ở các trường trung học phổ thông quận Lê Chân - thành phố Hải Phòng : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05
dc.typeThesis
Appears in Collections:UEDU - Master Theses


 • V_L0_02081_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,64 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorĐặng, Văn Cúc, người hướng dẫn
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Bình
  dc.date.accessioned2017-05-17T09:17:11Z-
  dc.date.available2017-05-17T09:17:11Z-
  dc.date.issued2008
  dc.identifier.degreecodeV_L0_02081
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48093-
  dc.description.abstract108 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
  dc.description.abstractLuận văn ThS. Quản lý giáo dục -- Khoa Sư phạm. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
  dc.description.abstractTổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý hoạt động dạy học (HĐDH) môn tiếng Anh: đưa ra các khái niệm cơ bản; giới thiệu HĐDH ở trường Trung học phổ thông (THPT) và quản lý HĐDH ở trường THPT (vị trí, vai trò, đặc trưng, một số yếu tố ảnh hưởng đến (...)
  dc.description.abstractElectronic Resources
  dc.publisherKhoa Sư phạm
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản lý Giáo dục (Full)
  dc.subjectTrường trung học phổ thông
  dc.subjectHải Phòng
  dc.subjectQuản lý giáo dục
  dc.subjectTiếng Anh
  dc.titleCác biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh ở các trường trung học phổ thông quận Lê Chân - thành phố Hải Phòng : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05
  dc.typeThesis
  Appears in Collections:UEDU - Master Theses


 • V_L0_02081_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,64 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :