Bồi dưỡng khả năng học tập cho học sinh yếu kém về môn Hóa học thông qua dạy học phần phi kim lớp 11 chương trình cơ bản, trung học phổ thông : Luận văn ThS. Giáo dục học : 60 14 10

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48223Bồi dưỡng khả năng học tập cho học sinh yếu kém về môn Hóa học thông qua dạy học phần phi kim lớp 11 chương trình cơ bản, trung học phổ thông : Luận văn ThS. Giáo dục học : 60 14 10

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48223