Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorĐỗ, Hương Trà, người hướng dẫn-
dc.contributor.authorNguyễn, Trường Giang-
dc.date.accessioned2017-05-17T09:18:46Z-
dc.date.available2017-05-17T09:18:46Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.degreecode00050001650-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48325-
dc.description.abstract117 tr. + CD-ROM + Tóm tắt-
dc.description.abstractLuận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn vật lý -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012-
dc.description.abstractTrình bày cơ sở lý luận và thực trạng của việc soạn thảo và sử dụng câu hỏi định hướng trong hướng dẫn giải bài tập. Sử dụng câu hỏi định hướng tư duy, hướng dẫn học sinh giải bài tập chương “Mắt. Các dụng cụ quang” vật lý 11: vị trí nội dueng kiến thức củ (...)-
dc.description.abstractElectronic Resources-
dc.publisherĐHGD-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Lý luận và Phương pháp dạy học (Full)-
dc.subjectPhương pháp giảng dạy-
dc.subjectVật lý-
dc.subjectLớp 11-
dc.subjectCâu hỏi định hướng-
dc.titleRèn kỹ năng giải bài tập chương Mắt và các dụng cụ quang" vật lý lớp 11 thông qua các câu hỏi định hướng tư duy : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10"-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:UEDU - Master Theses


 • 000500001650_Tom_tat.pdf
  • Size : 732,51 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • noi dung LV G.pdf
  • Size : 1,68 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorĐỗ, Hương Trà, người hướng dẫn-
  dc.contributor.authorNguyễn, Trường Giang-
  dc.date.accessioned2017-05-17T09:18:46Z-
  dc.date.available2017-05-17T09:18:46Z-
  dc.date.issued2012-
  dc.identifier.degreecode00050001650-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48325-
  dc.description.abstract117 tr. + CD-ROM + Tóm tắt-
  dc.description.abstractLuận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn vật lý -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012-
  dc.description.abstractTrình bày cơ sở lý luận và thực trạng của việc soạn thảo và sử dụng câu hỏi định hướng trong hướng dẫn giải bài tập. Sử dụng câu hỏi định hướng tư duy, hướng dẫn học sinh giải bài tập chương “Mắt. Các dụng cụ quang” vật lý 11: vị trí nội dueng kiến thức củ (...)-
  dc.description.abstractElectronic Resources-
  dc.publisherĐHGD-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Lý luận và Phương pháp dạy học (Full)-
  dc.subjectPhương pháp giảng dạy-
  dc.subjectVật lý-
  dc.subjectLớp 11-
  dc.subjectCâu hỏi định hướng-
  dc.titleRèn kỹ năng giải bài tập chương Mắt và các dụng cụ quang" vật lý lớp 11 thông qua các câu hỏi định hướng tư duy : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10"-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:UEDU - Master Theses


 • 000500001650_Tom_tat.pdf
  • Size : 732,51 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • noi dung LV G.pdf
  • Size : 1,68 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :