Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorĐỗ, Hương Trà, người hướng dẫn
dc.contributor.authorNguyễn, Diệu Linh
dc.date.accessioned2017-05-17T09:20:11Z-
dc.date.available2017-05-17T09:20:11Z-
dc.date.issued2009
dc.identifier.degreecodeV_L0_02560
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48604-
dc.description.abstract100 tr. + CD-ROM
dc.description.abstractLuận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học (Bộ môn Vật lí) -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
dc.description.abstractNghiên cứu các quan điểm dạy học hiện đại, trong đó đặc biệt quan tâm đến cơ sở lí luận của dạy học dự án. Nghiên cứu cơ sở lí luận của việc tổ chức hoạt động ngoại khoá, các bước tiến hành hội thi vật lí. Tìm hiểu tính ưu việt của việc vận dụng dạy học dự (...)
dc.description.abstractElectronic Resources
dc.publisherĐHGD
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Lý luận và Phương pháp dạy học (Full)
dc.subjectDạy học dự án
dc.subjectHoạt động ngoại khóa
dc.subjectLớp 10
dc.subjectVật lý
dc.titleTổ chức dạy học dự án qua hoạt động ngoại khóa khi dạy các nội dung kiến thức chương các định luật bảo toàn" vật lí 10 ban cơ bản : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10"
dc.typeThesis
Appears in Collections:UEDU - Master Theses


 • V_L0_02560_Noi_dung.pdf
  • Size : 7,54 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorĐỗ, Hương Trà, người hướng dẫn
  dc.contributor.authorNguyễn, Diệu Linh
  dc.date.accessioned2017-05-17T09:20:11Z-
  dc.date.available2017-05-17T09:20:11Z-
  dc.date.issued2009
  dc.identifier.degreecodeV_L0_02560
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48604-
  dc.description.abstract100 tr. + CD-ROM
  dc.description.abstractLuận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học (Bộ môn Vật lí) -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
  dc.description.abstractNghiên cứu các quan điểm dạy học hiện đại, trong đó đặc biệt quan tâm đến cơ sở lí luận của dạy học dự án. Nghiên cứu cơ sở lí luận của việc tổ chức hoạt động ngoại khoá, các bước tiến hành hội thi vật lí. Tìm hiểu tính ưu việt của việc vận dụng dạy học dự (...)
  dc.description.abstractElectronic Resources
  dc.publisherĐHGD
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Lý luận và Phương pháp dạy học (Full)
  dc.subjectDạy học dự án
  dc.subjectHoạt động ngoại khóa
  dc.subjectLớp 10
  dc.subjectVật lý
  dc.titleTổ chức dạy học dự án qua hoạt động ngoại khóa khi dạy các nội dung kiến thức chương các định luật bảo toàn" vật lí 10 ban cơ bản : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10"
  dc.typeThesis
  Appears in Collections:UEDU - Master Theses


 • V_L0_02560_Noi_dung.pdf
  • Size : 7,54 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :