Sử dụng phần mềm MATHEMATICA hướng dẫn học sinh giải bài tập phần Chuyển động của hạt mang điện trong điện trường và từ trường" sách giáo khoa vật lí 11 nâng cao : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10"

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48605Sử dụng phần mềm MATHEMATICA hướng dẫn học sinh giải bài tập phần Chuyển động của hạt mang điện trong điện trường và từ trường" sách giáo khoa vật lí 11 nâng cao : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10"

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48605