Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorĐỗ, Hương Trà, người hướng dẫn
dc.contributor.authorPhạm, Văn Hoạch
dc.date.accessioned2017-05-17T09:20:20Z-
dc.date.available2017-05-17T09:20:20Z-
dc.date.issued2009
dc.identifier.degreecodeV_L0_02228
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48636-
dc.description.abstractNêu các luận điểm phương pháp luận của dạy học dự án, cơ sở các phương pháp dạy học tích cực; phân tích sự khác biệt về vai trò của giáo viên và người học trong dạy học dự án so với phương pháp dạy học truyền thống. Tổ chức dạy học dự án một số kiến thức c (...)
dc.description.abstractElectronic Resources
dc.description.abstract118 tr. + CD-ROM
dc.description.abstractLuận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học (Bộ môn Vật lý) -- Khoa Sư phạm. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
dc.publisherKhoa Sư phạm
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Lý luận và Phương pháp dạy học (Full)
dc.subjectGiáo dục trung học
dc.subjectLớp 11
dc.subjectPhương pháp dạy học
dc.subjectVật lý
dc.titleTổ chức dạy học dự án nội dung kiến thức dòng điện trong chất bán dẫn" sách giáo khoa vật lý lớp 11 nâng cao trung học phổ thông : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10"
dc.typeThesis
Appears in Collections:UEDU - Master Theses


 • V_L0_02228_Kem_theo.rar
  • Size : 10,42 MB

  • Format : Unknown

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorĐỗ, Hương Trà, người hướng dẫn
  dc.contributor.authorPhạm, Văn Hoạch
  dc.date.accessioned2017-05-17T09:20:20Z-
  dc.date.available2017-05-17T09:20:20Z-
  dc.date.issued2009
  dc.identifier.degreecodeV_L0_02228
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48636-
  dc.description.abstractNêu các luận điểm phương pháp luận của dạy học dự án, cơ sở các phương pháp dạy học tích cực; phân tích sự khác biệt về vai trò của giáo viên và người học trong dạy học dự án so với phương pháp dạy học truyền thống. Tổ chức dạy học dự án một số kiến thức c (...)
  dc.description.abstractElectronic Resources
  dc.description.abstract118 tr. + CD-ROM
  dc.description.abstractLuận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học (Bộ môn Vật lý) -- Khoa Sư phạm. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
  dc.publisherKhoa Sư phạm
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Lý luận và Phương pháp dạy học (Full)
  dc.subjectGiáo dục trung học
  dc.subjectLớp 11
  dc.subjectPhương pháp dạy học
  dc.subjectVật lý
  dc.titleTổ chức dạy học dự án nội dung kiến thức dòng điện trong chất bán dẫn" sách giáo khoa vật lý lớp 11 nâng cao trung học phổ thông : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10"
  dc.typeThesis
  Appears in Collections:UEDU - Master Theses


 • V_L0_02228_Kem_theo.rar
  • Size : 10,42 MB

  • Format : Unknown

  • View : 
  • Download :