Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorĐỗ, Hương Trà, người hướng dẫn
dc.contributor.authorVũ, Văn Dụng
dc.date.accessioned2017-05-17T09:20:21Z-
dc.date.available2017-05-17T09:20:21Z-
dc.date.issued2009
dc.identifier.degreecodeV_L0_02219
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48639-
dc.description.abstract100 tr. + CD-ROM + tóm tắt
dc.description.abstractLuận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học (Bộ môn Vật lý) -- Khoa Sư phạm. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
dc.description.abstractPhân tích các quan điểm hiện đại về dạy và học. Nghiên cứu cơ sở lý luận về dạy các ứng dụng kĩ thuật của vật lí và dạy học dự án sao cho đáp ứng được những đòi hỏi về mặt phương pháp luận của việc xây dựng kiến thức khoa học. Tiến hành nghiên cứu chương t (...)
dc.description.abstractElectronic Resources
dc.publisherKhoa Sư phạm
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Lý luận và Phương pháp dạy học (Full)
dc.subjectDòng điện xoay chiều
dc.subjectGiáo dục trung học
dc.subjectPhương pháp dạy học
dc.subjectSách giáo khoa
dc.subjectVật lý lớp 12
dc.titleTổ chức dạy học dự án nội dung kiến thức phần máy điện chương dòng điện xoay chiều" sách giáo khoa Vật lý lớp 12 nâng cao trung học phổ thông : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10"
dc.typeThesis
Appears in Collections:UEDU - Master Theses


 • V_L0_02219_noi_dung.pdf
  • Size : 4,33 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorĐỗ, Hương Trà, người hướng dẫn
  dc.contributor.authorVũ, Văn Dụng
  dc.date.accessioned2017-05-17T09:20:21Z-
  dc.date.available2017-05-17T09:20:21Z-
  dc.date.issued2009
  dc.identifier.degreecodeV_L0_02219
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48639-
  dc.description.abstract100 tr. + CD-ROM + tóm tắt
  dc.description.abstractLuận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học (Bộ môn Vật lý) -- Khoa Sư phạm. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
  dc.description.abstractPhân tích các quan điểm hiện đại về dạy và học. Nghiên cứu cơ sở lý luận về dạy các ứng dụng kĩ thuật của vật lí và dạy học dự án sao cho đáp ứng được những đòi hỏi về mặt phương pháp luận của việc xây dựng kiến thức khoa học. Tiến hành nghiên cứu chương t (...)
  dc.description.abstractElectronic Resources
  dc.publisherKhoa Sư phạm
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Lý luận và Phương pháp dạy học (Full)
  dc.subjectDòng điện xoay chiều
  dc.subjectGiáo dục trung học
  dc.subjectPhương pháp dạy học
  dc.subjectSách giáo khoa
  dc.subjectVật lý lớp 12
  dc.titleTổ chức dạy học dự án nội dung kiến thức phần máy điện chương dòng điện xoay chiều" sách giáo khoa Vật lý lớp 12 nâng cao trung học phổ thông : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10"
  dc.typeThesis
  Appears in Collections:UEDU - Master Theses


 • V_L0_02219_noi_dung.pdf
  • Size : 4,33 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :