Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Văn Lê-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Phương Thảo-
dc.date.accessioned2017-05-17T09:20:55Z-
dc.date.available2017-05-17T09:20:55Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.citationNguyễn, T. P. T. (2011). Biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của hiệu trưởng các trường mần non thành phố Hải Phòng. Luận văn thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode00050001117-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48745-
dc.description.abstractNghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý của hiệu trưởng đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục (GD) của trường mầm non. Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng GD của các trường mầm non thành phố Hải Phòng từ năm 2006 đến nay. Đề xuất các biện pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng GD của trường mầm non thành phố Hải Phòng.-
dc.description.abstractElectronic Resources-
dc.format.extent118 tr.-
dc.language.isovi-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản lý Giáo dục (Full)-
dc.subjectQuản lý giáo dục-
dc.subjectChất lượng giáo dục-
dc.subjectHiệu trưởng-
dc.subjectGiáo dục mầm non-
dc.subjectHải Phòng-
dc.titleBiện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của hiệu trưởng các trường mần non thành phố Hải Phòng-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:UEDU - Master Theses


 • 00050001117_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,9 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Văn Lê-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Phương Thảo-
  dc.date.accessioned2017-05-17T09:20:55Z-
  dc.date.available2017-05-17T09:20:55Z-
  dc.date.issued2011-
  dc.identifier.citationNguyễn, T. P. T. (2011). Biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của hiệu trưởng các trường mần non thành phố Hải Phòng. Luận văn thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode00050001117-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48745-
  dc.description.abstractNghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý của hiệu trưởng đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục (GD) của trường mầm non. Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng GD của các trường mầm non thành phố Hải Phòng từ năm 2006 đến nay. Đề xuất các biện pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng GD của trường mầm non thành phố Hải Phòng.-
  dc.description.abstractElectronic Resources-
  dc.format.extent118 tr.-
  dc.language.isovi-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản lý Giáo dục (Full)-
  dc.subjectQuản lý giáo dục-
  dc.subjectChất lượng giáo dục-
  dc.subjectHiệu trưởng-
  dc.subjectGiáo dục mầm non-
  dc.subjectHải Phòng-
  dc.titleBiện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của hiệu trưởng các trường mần non thành phố Hải Phòng-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:UEDU - Master Theses


 • 00050001117_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,9 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :